Fødselshjælper - doula fordi det øger chancen for en kortere, lettere og mere naturlig fødsel
 

En fødselshjælper forbereder dig og din partner på de forskellige faser i fødslen. 

Under vores samtaler vil vi tale om dine forventninger til fødslen og hvordan vi kan hjælpe hinanden.

Hvis din partner ønsker at deltage i fødslen, kan jeg lære ham/hende hvordan.

Som fødselshjælper vil jeg være tilstede under fødslen og hjælpe dig, jordmoderen og din partner på alle mulige måder.
Det er derfor vigtigt, at vi kender hinanden før fødslen går i gang, så jeg kan hjælpe så godt som muligt. 

Jeg er meget glad for hjemmefødsler, fordi det er min erfaring, at der er mere ro på og derfor går fødslen ofte lettere.
En jordmoder vil være tilstede hele tiden og sammen kan vi give dig de bedste vilkår. 

Her en række fakta om hjemmefødsler:
- Alle gravide har lovmæssig ret til vederlagsfri jordemoderhjælp ved fødsel i hjemmet.
- Alle gravide skal informeres om muligheden for at føde hjemme.
- I Danmark føder 1% hjemme. Dog flere i Region Sjælland.
- I Holland føder 30% hjemme.
- Der er langt flere jordemøder, der føder hjemme, sammenlignet med andre fødende kvinder
- For raske kvinder med forventet normal fødsel, er hjemmefødsel lige så sikker for både mor go barn, som fødsel på hospital (sammenlignelige grupper)
- Sansynligheden for en ukompliceret fødsel med få eller ingen indgreb er øget ved hjemmefødsel.
- Danske jordemødre er uddannet til selvstændigt at varetage normale gravitets-, fødsels- og barselsforløb, herunder hjemmefødsler.
- I tilfælde af afvigelse fra det normale fødselsforløb, overflyttes kvinden under fødslen til en fødeafdeling.
- Der er færre overflytninger, når hjemmefødslerne varetages af hjemmefødsels vante jordemødre end når de varetages af jordemødre med primær beskæftigelse på hospital.
Hjemmefødselsordning Sjælland overflytter ca. 12% af de fødende. Jeg overflytter ca 5% RH overflytter ca 40%.
- Ved hjemmefødsler angiver forældrene stor tilfredshed med fødselsoplevelsen.
- Hjemmefødsler ser ud til at være billiger for samfundet.

Jeg assisterer også gerne ved hospitalsfødsler.
Der kan være forhold, der gør, at du er mere tryg ved en hospitalsfødsel. Lad os tale om det.